Terapie specjalistyczne i zajęcia dodatkowe

Logopedia

Budowanie systemu językowego dzieci w wieku przedszkolnym odbywa się na zajęciach logopedycznych prowadzonych przez specjalistów rozwoju mowy.
Logopedzi dążą do kształtowania i doskonalenia komunikacji poprzez rozwijanie zaburzonych funkcji, mających bezpośredni lub pośredni związek z mową tj. rozumieniem wypowiedzi, spostrzeganiem wzrokowe, pamięcią, myśleniem, rozwijaniem wrażliwości słuchowej, a w szczególności słuchu fonematycznego budującego wzorce słuchowe pojęć.
Podejmują się rozpoznania trudności komunikacyjnych, przeprowadzając specjalistyczne badanie logopedyczne, określają potrzeby, możliwości każdego dziecka i na tej podstawie sporządzają diagnozę, a następnie opracowują indywidualne programy terapeutyczne.
Terapia logopedyczna prowadzi do ograniczenia oraz eliminowania wad i zaburzeń mowy, takich jak: opuszczanie, deformacje i zastępowanie poszczególnych głosek oraz opóźniony rozwój mowy.
Intensywna i systematyczna praca z dzieckiem nad poprawnością artykulacyjną i strukturą wyrazu odbywa się na drodze ćwiczeń oddechowych, zabaw ortofonicznych, usprawniania mięśni aparatu głosotwórczego i wysubtelnienia ruchów artykulatorów.
Zespół logopedów dokłada wielu starań, by nauczyć dzieci świadomego i intencjonalnego posługiwania się podstawowymi pojęciami: nazwami osób i przedmiotów, nazwami cech, prostymi wyrażeniami i zwrotami określającymi stosunki przestrzenne, czasowe, a następnie kilkuzdaniową wypowiedzią. W tym celu wykorzystuje różnorodne metody pracy oraz specjalistyczne programy wspierające rozwój mowy – wśród nich program J.Cieszyńskiej „Słucham i uczę się mówić”, multimedialne programy logopedyczne, historyjki obrazkowe, tafelki tematyczne, oraz pakiet „Stymulacja i terapia”. Terapeuci nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, a swoją wiedzą dzielą z rodzicami przedszkolaków, udzielając wskazówek dotyczących kontynuacji ćwiczeń logopedycznych w domu.