Informacja – rok przedszkolny 2017/2018

Informujemy, iż od 4 września 2017 przedszkole pracuje

od 7.15 do godz. 17.00.

Płatności za obiady prosimy regulować u pracownika przedszkola P. J.Florek s.8 (9).