22/23 – ERASMUS +  w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym „Mamy Siebie”

W celu podniesienia jakości naszej pracy Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom „Mamy Siebie” pozyskało dotację na realizację projektu „W poszukiwaniu wiedzy, doświadczeń i inspiracji- mobilność kadry  Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Mamy Siebie”. Projekt w ramach Programu ERASMS +,     2022-1-PL01-KA122-SCH-000077112, rozpoczął się 01.11.2022 i będzie trwał do 31.10.2023r. Głównym założeniem projektu jest organizacja wyjazdowego kursu, dostosowanego do potrzeb kadry kształcenia specjalnego.

Program kursu obejmuje:

 1. Inteligencja emocjonalna w nauczaniu przedszkolnym, specjalnym;
 • wprowadzenie,
 • modele pedagogiczne dla inteligencji emocjonalnej,
 • znaczenie inteligencji emocjonalnej w kształceniu dzieci z niepełnosprawnością,
 • uczenie dzieci świata emocji,
 • filary psychologii poznawczej,
 • zarządzanie stresem,
 • wykorzystanie TIK w kształceniu specjalnym, wirtualne środowiska edukacji specjalnej i zasoby cyfrowe, tworzenie i projektowanie treści cyfrowych na potrzeby edukacji specjalnej,

  2. Edukacja poznawcza dzieci z niepełnosprawnością;

 • wprowadzenie,
 •  nauczanie rozwijające czynnikiem wzbudzania aktywności poznawczej uczniów,
 • – procesy poznawcze dzieci z niepełnosprawnością w zakresie: percepcji, uwagi,  pamięci,
 • – metody wspierające rozwój społeczny, emocjonalny i kulturalny dziecka,
 • – taniec, jako wyraz spontanicznej ekspresji,
 • – narzędzia wspierające  rozwój manualny, interpersonalny, orientacyjno-przestrzenny,
 • – metody neuroedukacji małego dziecka,
 • – twórcza ekspresja w rozwoju dziecka,
 • – przyswajanie wiedzy a aktywizowanie poznawcze uczniów,
 • – ewaluacja kursu.

Realizacja programu, podczas  zagranicznego kursu, przyczyni się do podniesienia kompetencji językowych, kwalifikacji kadry, zwłaszcza w obszarze metodyki europejskiej, wzrośnie poziom wsparcia rozwoju  dzieci, poprzez zastosowanie nowoczesnych metod i narzędzi edukacyjnych. Uczestnicy projektu nabędą wiedzę na temat tworzenia i projektowania treści cyfrowych na potrzeby edukacji specjalnej, wykorzystania różnych modeli edukacyjnych, środków prewencji i stabilizacji emocjonalnej. Kadra rozwinie swój potencjał dydaktyczny i pedagogiczny, co wpłynie na maksymalizację ekspresji twórczej dzieci z niepełnosprawnością oraz ich aktywizację w wymiarze społecznym, emocjonalnym i kulturalnym.

W projekcie zaplanowano czternastodniowy (12 dni + 2 dni podróż)  kurs we Włoszech, w  Palermo na Sycylii, dla dziesięciu pracowników Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Mamy Siebie” .  Mobilność kursu poprzedzona zostanie procesem rekrutacji uczestników,  udziałem w zajęciach: językowych online – język angielski 20h, włoski 10h, kulturowych 8h oraz cyklem spotkań organizacyjnych. Działania projektowe zakładają również ewaluację i  upowszechnienie informacji na temat wypracowanych rezultatów.