23/24 – Erasmus + – Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych

23/24 – Erasmus + – Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych, było okazją do podzielenia się doświadczeniem, zdobytym przez nauczycieli Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Mamy Siebie” na kursie w ramach realizacji projektu  „W poszukiwaniu wiedzy, doświadczeń i inspiracji – mobilność kadry  Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Mamy Siebie”, ERASMS +,  programu ERASMS + 2022-1-PL01-KA122-SCH-000077112 ze środków UE.  Upowszechnianie informacji na temat innowacyjnych i ciekawych metod pracy z dziećmi z pewnością przyczyni się do podniesienia atrakcyjności zajęć w przedszkolach i innych placówkach oświatowych.…

23/24 – Dzień Włoski w Przedszkolu

23/24 – Dzień Włoski w Przedszkolu

Nauczyciele Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Mamy Siebie” , uczestniczący w projekcie „W poszukiwaniu wiedzy, doświadczeń i inspiracji- mobilność kadry  Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Mamy Siebie”,  programu ERASMS + 2022-1-PL01-KA122-SCH-000077112,wykorzystali zdobyte doświadczenie w celu organizacji aktywnych zajęć dla dzieci. Przedszkolaki miały okazję „lecieć samolotem”, smakować włoskie potrawy, zwiedzać sycylijskie zabytki, słuchać włoskiej muzyki i odpoczywać na „włoskiej plaży”. Atrakcje DNIA WŁOSKIEGO sprawiły dużo radości maluszkom oraz zaproszonym gościom, wśród których były Panie Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej oraz Dyrekcja PZPSW.…

23/24 – Efekty udziału w mobilnym kursie w Palermo.

https://read.bookcreator.com/MJ09S32HlBczkylS43s75Pcqd1L2/iAASHty0SM2Fd7SK17Jvng

Efekty udziału w mobilnym kursie w Palermo.

Program edukacyjny BOOK CREATOR, który między innymi,  nauczyciele poznali na szkoleniu podczas  realizacji  projektu  „W poszukiwaniu wiedzy, doświadczeń i inspiracji- mobilność kadry  Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Mamy Siebie”, ERASMS + , z pewnością będzie wykorzystany w pracy z dziećmi. A to przykład tworzenia w tym programie……

23/24- Erasmus – szkolenie

23/24- Erasmus – szkolenie

Pobyt i udział w kursie, w ramach realizacji  projektu  „W poszukiwaniu wiedzy, doświadczeń i inspiracji- mobilność kadry  Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Mamy Siebie”,  programu ERASMS + 2022-1-PL01-KA122-SCH-000077112, z pewnością wzbogacił  wiedzę i umiejętności nauczycieli.  Dzięki mobilności  ubogacony został warsztat pracy, wzrósł poziom  wiedzy  na temat wykorzystania Inteligencji Emocjonalnej w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. Kadra miała możliwość  poznać programy edukacyjne, które już teraz  wykorzystuje w pracy z dziećmi. Uczestnicy poznali  metody wspierające rozwój społeczny, poznawczy, emocjonalny osób ze specjalnymi potrzebami, utwierdzili  się w przekonaniu, jak ważna w pracy z dziećmi jest aktywność artystyczna, muzyka i  taniec.

Nowym doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami, a przede wszystkim wrażeniami, uczestnicy kursu, podzielili się z nauczycielami oraz pracownikami niepedagogicznymi, podczas zebrania Rady Pedagogicznej Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Mamy Siebie”. Spotkanie było dobrą okazją do  wręczenia Certyfikatów uczestnictwa.…

23/24 – ERASMS+ – SPOTKANIE Z RODZICAMI

23/24 – ERASMS+ – SPOTKANIE Z RODZICAMI

Jednym z punktów spotkania z Rodzicami, w dniu 20 września, była prezentacja na temat szkolenia kadry Przedszkola, które odbyło się w ramach  realizacji  projektu  „W poszukiwaniu wiedzy, doświadczeń i inspiracji- mobilność kadry  Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Mamy Siebie”,  programu ERASMS + 2022-1-PL01-KA122-SCH-000077112. Pani Magdalena Sołtysiak przedstawiła Rodzicom cel oraz efekty pobytu nauczycieli w Palermo na Sycylii.…

22/23 – Erasmus we Włoszech – cz.6

Wtorek 11 lipca był ostatnim dniem szkolenia w ramach realizacji  projektu  „W poszukiwaniu wiedzy, doświadczeń i inspiracji- mobilność kadry  Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Mamy Siebie”,  programu ERASMS + 2022-1-PL01-KA122-SCH-000077112. W tym dniu nauczyciele uczestniczyli w warsztatach muzycznych, które z pewnością wzbogaciły zasoby metodyczne oraz potencjał twórczy. Nowe doświadczenia wykorzystane zostaną podczas zajęć dydaktycznych i  terapeutycznych z dziećmi z niepełnosprawnością.…

22/23 – Erasmus we Włoszech cz.5

22/23 – Erasmus we Włoszech cz.5

Jednym, z wielu punktów programu, w ramach realizacji projektu „W poszukiwaniu wiedzy, doświadczeń i inspiracji- mobilność kadry Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Mamy Siebie”, programu ERASMS + 2022-1-PL01-KA122-SCH-000077112, była wycieczka do Monreale, dokąd nauczyciele udali się w poniedziałek, 10 lipca. Główną atrakcją Monreale jest z całą pewnością słynna, wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, katedra wraz z całym architektonicznym kompleksem.
Natomiast czas popołudniowy był świetną okazją do pogłębienia wiedzy na temat metod pracy z dziećmi. Aktywne uczestnictwo nauczycieli, w warsztatach muzycznych, potwierdziło świadomość, jak ważną rolę w terapii dzieci odgrywa muzyka, taniec i wspólna zabawa.…

22/23 – Erasmus we Włoszech – cz.4

22/23 – Erasmus we Włoszech – cz.4

22/23 – Erasmus we Włoszech cz.3

22/23 – Erasmus we Włoszech cz.3

Wymiana doświadczeń, ćwiczenia i zgłębianie wiedzy na temat inteligencji
emocjonalnej, wzmacniania pozytywnego i motywacji, to treści zajęć prowadzonych w środę,
5 lipca, w ramach realizacji projektu „W poszukiwaniu wiedzy, doświadczeń i inspiracji-
mobilność kadry Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Mamy Siebie”, programu
ERASMS + 2022-1-PL01-KA122-SCH-000077112. Popołudniowy czas wolny był okazją do poznawania nowych miejsc miasta Palermo oraz… degustacji nowych, smacznych potraw.…

22/23 – Erasmus we Włoszech – cz.2

22/23 – Erasmus we Włoszech – cz.2

Kolejny dzień zdobywania wiedzy i doświadczeń…We wtorek 4 lipca, podczas zajęć, nauczyciele poznali program umożliwiający tworzenie aplikacji zadań dostosowanych do możliwości dzieci. Po intensywnej pracy w grupach, ciekawe materiały zaprezentowane zostały wszystkim uczestnikom.

Popołudniowy czas wykorzystano na zwiedzanie nowych, pięknych zakątków miasta Palermo, wędrówki w góry oraz nad morze.…

1 2