22/23 – Erasmus we Włoszech – cz.5

Jednym, z wielu punktów programu, w ramach realizacji projektu „W poszukiwaniu wiedzy, doświadczeń i inspiracji- mobilność kadry Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Mamy

Siebie”, programu ERASMS + 2022-1-PL01-KA122-SCH-000077112, była wycieczka do Monreale, dokąd nauczyciele udali się w poniedziałek, 10 lipca. Główną atrakcją Monreale jest z całą pewnością słynna, wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, katedra wraz z całym architektonicznym kompleksem.

Natomiast czas popołudniowy był świetną okazją do pogłębienia wiedzy na temat metod pracy z dziećmi. Aktywne uczestnictwo nauczycieli, w warsztatach muzycznych, potwierdziło świadomość, jak ważną rolę w terapii dzieci odgrywa muzyka, taniec i wspólna zabawa.