23/24 – Uroczystość otwarcia nowego budynku przedszkola

http://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2024/03/uchanska-03_08_2024_6.jpg23/24 – Uroczystość otwarcia nowego budynku przedszkola

W dniu 08.03.2024r. uroczyście otworzyliśmy budynek, przy ul. Uchańskiej 2 A, przeznaczony dla dzieci z Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Mamy Siebie” w Hrubieszowie. Swoją obecnością zaszczycili nas burmistrz miasta Hrubieszów pani Marta Majewska, wicestarosta powiatu hrubieszowskiego Wojciech Sołtysiak, prezes Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” Tomasz Borsukiewicz, Panie z zarządu Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz ich Rodzinom „Mamy Siebie”, dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie Katarzyna Lachowska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Hrubieszowie pani Ilona Małkowicz, dyrektorzy zaprzyjaźnionych przedszkoli, Rada Rodziców Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Mamy Siebie”, przedstawiciele Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Hrubieszowie, księża z parafii św. Mikołaja oraz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie.

Tego samego dnia w godzinach popołudniowych obiekt mogli zwiedzić wszyscy pracownicy Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Mamy Siebie”. Natomiast 11.03.2024 nowy budynek przy ul. Uchańskiej 2A zwiedzali rodzice dzieci z Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Mamy Siebie” w Hrubieszowie. Budynek choć nowy i w pełni wyposażony, nie był w stanie pomieścić tak dużej liczby zaproszonych gości, dlatego uroczystości zostały podzielone na kilka spotkań.

Przez wiele miesięcy trwał remont, którego efektem są pomieszczenia w pełni przygotowane do zajęć dydaktyczno – wychowawczych, terapeutycznych i opiekuńczych. W zaadaptowanym budynku nie zabrakło rozwiązań, które mają za zadanie niwelować bariery architektoniczne dla osób z niepełnosprawnością. Przedszkole dysponuje dużą salą rekreacyjną, salami do zajęć terapeutycznych: z psychologiem, z logopedą, integracji sensorycznej, hydroterapii, rehabilitacji, ESDM, z wczesnego wspomagania rozwoju.   Korytarze, szatnia i dostępne łazienki sprzyjać będą zarówno rozwojowi ruchowemu, jak samodzielności. Ponadto dzięki zgromadzonym środkom udało się zakupić profesjonalny sprzęt rehabilitacyjny: pionizatory, wózki, siedziska, specjalistyczne krzesełka, a także pomoce do komunikacji alternatywnej,  m.in. eyetracker oraz komunikatory, sprzęt multimedialny do każdej z sal.

Przedszkole jest miejscem, w którym wychowankowie otrzymują specjalistyczną pomoc zapewniającą im wszechstronny rozwój. Częściowe przeniesienie stało się  niezbędne, ponieważ pomieszczenia w rodzimej placówce, na ul. Zamojskiej, są niewystarczające dla wciąż rosnącej liczby dzieci. Potrzeba poszerzenia bazy lokalowej stała się więc priorytetem planowanych działań.  W 2022r. podjęto konkretne decyzje, które finalnie zakończyły się adaptacją, wyposażeniem i pozytywnym odbiorem budynku przy ul. Uchańskiej 2A.

Niezmiernie cieszymy się, że po dość długim czasie, w końcu, udało nam się przekroczyć próg i otworzyć drzwi do  „zupełnie nowej bajki”.