23/24 – Wyjazd do teatru – przypomnienie

Przypominamy, iż w dniu 25.01.2024 roku organizowany jest wyjazd do Teatru Muzycznego na przedstawienie Królewna Śnieżka. Bardzo prosimy o uregulowanie w jak najszybszym terminie opłaty za bilety.