23/24 – Zajęcia patriotyczne w Promyczkach

http://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2023/11/symbole-11_14_2023_33.jpg23/24 – Zajęcia patriotyczne w Promyczkach

W ramach zajęć patriotycznych zostały przeprowadzone zajęcia otwarte dla grup Promyczki i Kryształki. Dzieci ugruntowały swoją wiedze na temat Polski oracz symboli narodowych. Był to czas na integrację międzygrupową oraz kształtowanie postawy patriotycznej.