Zaproszenie na bezpłatne zajęcia dla dzieci

http://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2024/06/rehabilitacja.jpgZaproszenie na bezpłatne zajęcia dla dzieci

„Bezpłatna terapia”

Od 10 czerwca 2024 roku do 11 grudnia 2024 roku Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom Mamy Siebie w Hrubieszowie realizuje projekt dofinansowany przez Województwo Lubelskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a dotację otrzymaliśmy z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. 

Jeśli chcesz aby Twoje dziecko uczestniczyło w bezpłatnej terapii, to zapraszamy do zapisów na:

indywidualnych zajęciach z rehabilitacji – „Będę Aktywny”

indywidualne zajęcia  z integracji sensorycznej „Trenuj mózg poprzez ruch

grupowe zajęcia  „Ruch plus zabawa to fajna sprawa!

Kryteria udziału w projekcie:

– dzieci i młodzież z terenu trzech powiatów: zamojskiego, tomaszowskiego i hrubieszowskiego,
– wiek uczestników od 1 roku do 25 lat,
– osoby biorące udział w projekcie posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS,
– prawidłowo wypełniona deklaracja.

W terapii może wziąć udział 20 uczestników, zaś  każdy uczestnik może uczestniczyć tylko w jednych zajęciach.

Zapisy na zajęcia przyjmujemy od 12.06.2024 r. do 18.06.2024 r. w sekretariacie Stowarzyszenia ul. Zamojska 16A w Hrubieszowie.

Serdecznie zapraszamy do zapisów i składania kompletu dokumentów (deklaracji oraz  aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub aktualnego orzeczenia lekarza orzecznika ZUS).