Zaproszenie na bezpłatne zajęcia dla dzieci

http://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2024/06/zajecia.jpgZaproszenie na bezpłatne zajęcia dla dzieci

Od 10 czerwca 2024 roku do 11 grudnia 2024 roku Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom Mamy Siebie w Hrubieszowie będzie realizować projekt dofinansowany przez Województwo Lubelskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a dotację otrzymaliśmy z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Jeśli Twoje dziecko spełnia poniższe kryteria, a TY chcesz aby wzięło udział w bezpłatnych zajęciach to nie zwlekaj tylko Je zapisz. Każdy może uczestniczyć tylko w jednych zajęciach.  W zajęciach może wziąć udział 17 uczestników.

Kryteria udziału w projekcie:

– dzieci i młodzież z terenu trzech powiatów: chełmskiego, zamojskiego i hrubieszowskiego (uczestnicy muszą pochodzić z dwóch powiatów),

– wiek uczestników od 2 – 17 lat (w zależności od rodzaju zajęć),

– osoby biorące udział w projekcie posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS,
– prawidłowo wypełniona deklaracja.

W ramach projektu oferujemy następujące bezpłatne zajęcia:

indywidualne zajęcia z terapii neurologopedycznej „Pierwsze słowo, pierwsze zdanie”

indywidualne zajęcia terapeutyczne z Terapii Neurotaktylnej wg Svietłany Masgutowej z integracją odruchami ustno – twarzowymi

indywidualne zajęcia terapeutyczne z integracji sensorycznej „Okiełzać zmysły”

indywidualne zajęcia z terapii ręki – „Sprawne ciało co zrobić, żeby wszystko grało”

Zapisy na zajęcia przyjmujemy od 12.06.2024 r. do 18.06.2024 r. sekretariacie Stowarzyszenia ul. Zamojska 16A w Hrubieszowie. Serdecznie zapraszamy do zapisów i składania kompletu dokumentów (deklaracji oraz  aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub aktualnego orzeczenia lekarza orzecznika ZUS).