Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Mamy Siebie” w Hrubieszowie

O nas

Opieką obejmujemy dzieci od 2,5 do 8 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem.

Terapie i zajęcia

Realizacja treści programowych, indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju oraz kształtowanie świadomości zdrowotnej, prowadzone jest z wykorzystaniem elementów różnorodnych zajęć.

Kontakt

Dyrektor Przedszkola
tel. 609778055
Sekretariat przedszkola
tel. 609613609

email:

stowarzyszenie.mamysiebie@gmail.com