22/23 – ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA DLA DZIECI

http://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2023/06/1686587331195-1.gif22/23 – ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA DLA DZIECI

Od 05 czerwca 2023 roku do 11 grudnia 2023 roku Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom Mamy Siebie w Hrubieszowie będzie realizować projekt dofinansowany przez Województwo Lubelskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a dotację otrzymaliśmy z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Jeśli Twoje dziecko spełnia poniższe kryteria, a TY chcesz aby wzięło udział w bezpłatnych zajęciach to nie zwlekaj tylko Je zapisz. Każdy może uczestniczyć tylko w jednych zajęciach.  W projekcie może wziąć udział 15 uczestników.

Kryteria udziału w projekcie:

– dzieci i młodzież z terenu dwóch powiatów: zamojskiego i hrubieszowskiego (uczestnicy muszą pochodzić z dwóch powiatów),

– wiek uczestników od 2 – 15 lat (w zależności od rodzaju zajęć),

– osoby biorące udział w projekcie posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS,
– prawidłowo wypełniona deklaracja.

W ramach projektu oferujemy następujące bezpłatne zajęcia:

indywidualne zajęcia terapeutyczne z integracji sensorycznej „Sensoryczny zawrót głowy” prowadzone będą przez terapeutę integracji sensorycznej. Zajęciami objętych zostanie 5 uczestników, w wieku od 2 do 14 lat. Każdy beneficjent będzie uczestniczył w 20 godzinach terapii.

Terapia ta polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch)oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne (równowagi i czucia głębokiego). Jest dla dziecka bardzo atrakcyjna, gdyż ma charakter wesołej zabawy ruchowej. Podczas tej zabawy dostarczane są dziecku takie bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy. Terapia ta zwana „naukową zabawą” odbywa się w przyjemnej sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i pomoce do stymulacji wszystkich systemów zmysłowych.

indywidualne  zajęcia  z  terapii  neurologopedycznej  „Wsparcie i rozwój” prowadzone  będą przez  terapeutę usprawniania mowy – neurologopedę. Terapią objętych będzie 7 uczestników, w wieku od 3 do 10 lat. Każdy z uczestników będzie uczestniczył w 20 godzinach terapii. 

Celem zajęć będzie uzyskanie lepszego napięcia kompleksu ustno – twarzowego, większego zakresu ruchów, wzmacniania pracy sfery oralnej, poprawy czucia w jej obrębie oraz rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych, budowanie/odbudowanie systemu językowego, usprawnianie aparatu artykulacyjnego, korygowanie wad wymowy.

indywidualne zajęcia terapeutyczne z Terapii Neurotaktylnej wg S.Masgutowej prowadzone będą przez terapeutę terapii neurotaktylnej. Zajęciami objętych zostanie 3 uczestników, w wieku od 2 do 15 lat. Każdy beneficjent będzie uczestniczył w 20 godzinach terapii.

Założeniem terapii jest uruchomienie naturalnych mechanizmów neuronalnych i neurorozwoju, aby pomóc organizmowi w regulacji stresu i mechanizmów obronnych. Program integracji taktylnej składa się z dwóch aspektów. Pierwszy związany z praca zmysłu dotyku i zastosowaniem specjalnych technik MNRI do regulacji pracy receptorów w skórze, mięśniach i ścięgnach. Drugi aspekt koncentruje się na optymalizacji funkcjonowania układu nerwowego, rozwoju sieci połączeń miedzy nietypowymi strukturami, które umożliwiają częściowe lub całkowite przywrócenie utraconych funkcji układu nerwowego i mózgu.

Zapisy na zajęcia przyjmujemy od 07.06.2023 r. do 15.06.2023 r. sekretariacie Stowarzyszenia ul. Zamojska 16A w Hrubieszowie.

Serdecznie zapraszamy do zapisów i składania kompletu dokumentów (deklaracji oraz  aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub aktualnego orzeczenia lekarza orzecznika ZUS).