15/16 – Wakacyjne magiczne drzewko – rozstrzygnięcie konkursu

http://mamysiebie.pl/wp-content/uploads/2016/06/drzewko-2016_06_22_1.jpg15/16 – Wakacyjne magiczne drzewko – rozstrzygnięcie konkursu

Protokół z rozstrzygnięcia konkursu pt:”Wakacyjne magiczne drzewko”.

W dniu 20.06.2016 roku komisja konkursowa w składzie:
przewodnicząca -Pani Barbara Nalepa
-Pani Ewelina Anigacz
-Pani Agnieszka Sadowska-Gaweł

oceniła zgłoszone prace konkursowe.
Na konkurs wpłynęło 15 prac z poszczególnych placówek:
-Miejskie Przedszkole Nr.2 z Hrubieszowa
-Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Mamy Siebie” z Hrubieszowa
-Punkt Przedszkolny „Wilczęta” ze Stefankowic
Miejskie Przedszkole Nr.1 im“Małego Księcia“ z Hrubieszowa
-Przedszkole Specjalne „Orzeszek“ z Poznania
Regulamin spełniło 12 prac nadesłanych do placówki. Spośród tych prac komisja wybrała 3 najciekawsze prace.Pozostałe „Wakacyjne Magiczne Drzewka“ otrzymały wyróżnienie.

I miejsce – Nadia Wiśniewska -7 lat
Przedszkole Specjalne „Orzeszek“

II miejsce-Dominika Brzozowska – 5 lat
Punkt Przedszkolny „Wilczęta” w Stefankowicach

III miejsce-Karol Stefaniak -6 lat
Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Mamy Siebie“

Wyróżnienia otrzymały następujące dzieci:

1.Julia Kosel 6lat
Miejskie Przedszkole Nr.1 im.“Małego Księcia“
2.Mikołaj Czerkawski 7lat
Miejskie Przedszkole Nr.1 im.“Małego Księcia“
3. Ania Szczekan 5 lat
Miejskie Przedszkole Nr.1 im.“Małego Księcia“
4. Mikołaj Miścior 5 lat
Miejskie Przedszkole Nr.1 im.“Małego Księcia“
5. Szymon Król 5 lat
Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Mamy Siebie“
6. Natalia Maksymiuk 6 lat
Miejskie Przedszkole Nr.2 w Hrubieszowie
7. Julia Śliwa 5 lat
Punkt Przedszkolny „Wilczęta” w Stefankowicach
8. Magdalena Matelska 5 lat
Punkt Przedszkolny „Wilczęta” w Stefankowicach
9. Gabrysia Hejna 7 lat
Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Mamy Siebie“
10. Oliwia Dudek 5 lat
Miejskie Przedszkole Nr.1 im.“Małego Księcia“
11. Gabriel Bednarczuk 6 lat
Miejskie Przedszkole Nr.1 im.“Małego Księcia“
12. Wiktoria Dynkiewicz 6 lat
Miejskie Przedszkole Nr.1 im.“Małego Księcia“

Dzieci nagrodzone i wyróżnione otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, a nauczyciele- opiekunowie artystyczni otrzymają od organizatorów podziękowania.
Nagrody oraz dyplomy zostaną przekazane do placówek w dniu 23.06.2016r.
Organizatorzy konkursu pani Agnieszka Sadowska- Gaweł i Pani Ewelina Anigacz składają serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za udział w konkursie.