16/17 – „Nie do wiary skarpetki nie do pary” – konkurs plastyczny

Przedszkole „Mamy Siebie” 
ogłasza konkurs plastyczny pt.

„Nie do wiary skarpetki nie do pary”

1. Organizator:
Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Mamy Siebie” w Hrubieszowie
2. Uczestnicy:
– dzieci w wieku przedszkolnym,
3. Warunki konkursu:
– ilość prac nadsyłanych z przedszkola jest ograniczona do3.
– format pracy – A4
– wszystkie prace muszą być opisane (imię i nazwisko autora, wiek, grupa,
adres placówki, imię i nazwisko nauczyciela).
– technika prac jest dowolna
4. Termin składania prac :
Prace należy dostarczyć w terminie do 13.03.2017 r.
Na adres:Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Mamy Siebie” w Hrubieszowie Ul.Zamojska 16 A sala Nr.26
5. Ocena prac:
Komisja powołana przez organizatora dokona oceny prac przyznając dyplomy i nagrody wszystkim dzieciom. Najwyżej ocenione zostaną prace wykonane samodzielnie, dostosowane do możliwości wiekowej dzieci.
Decyzja jury jest ostateczna.
6. Ogłoszenie wyników konkursu:
– rozstrzygnięcie konkursu, rozdanie nagród i dyplomów laureatom odbędzie się w siedzibie przedszkola dnia 17.03.2017
7. Prace przechodzą na własność organizatora
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
Informacje o konkursie można uzyskać telefonicznie : 665 725 091; 785 220 209; 503 939 265