17/18 – Dziewczynka z zapałkami w przedszkolu nr 2