20/21 – Wychowanie do wartości

Jednym z priorytetów nauczania i wychowania dzieci i młodzieży jest wskazywanie wartości i wzorców do naśladowania. Święty Jan Paweł II swoim życiem ukazywał co powinno być najważniejsze dla każdego człowieka. Nade wszystko cenił miłość do Ojczyzny, prawdę, wrażliwość na potrzeby innych.
Ważne dla nas Polaków wydarzenia, które wspominaliśmy w październiku i listopadzie, tym bardziej, skłaniają nas do przypomnienia ponadczasowego nauczania św. Jana Pawła II.
Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zajęć prowadzonych w NPS i PZPSW.

https://drive.google.com/file/d/1jN5HukthNJW7cJ-DeO3yq8OFV_G4gpaH/view?pli=1