Rok przedszkolny 2020/2021

We wtorek 1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021. W tym dniu będą jeszcze zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, ale już od środy zajęcia dydaktyczne oraz indywidualne specjalistyczne i terapeutyczne. Przedszkole pracuje bez zmian od 7.15 do17.00, w dalszym ciągu prosimy o przestrzeganie zaleceń MZ, GIS, MEN. Zgodnie z przyjętymi procedurami prosimy:

–  nie przyprowadzać dzieci chorych (z katarem, gorączką, kaszlem), również rodzic przyprowadzający dziecko nie może mieć objawów chorobowych,

– przekazać dziecko opiekunowi/pracownikowi  przed wejściem do szatni (nie dotyczy dzieci, które przyjdą do Przedszkola po raz pierwszy),

– nałożyć maseczkę i zdezynfekować ręce przed wejściem do Przedszkola, jeśli rodzic ma potrzebę spotkania z wychowawcą lub dyrektorem,

– przygotować długopis, w celu podpisania stosownych oświadczeń (rodzice, których dzieci nie uczęszczały do Przedszkola w okresie wakacyjnym),

Wychowawcy skontaktują się z rodzicami/opiekunami w celu poinformowania, do jakiej grupy należy dziecko oraz ustalenia spotkań w grupach.