22/23 – Dzień Chłopaka

22/23 – Dzień Chłopaka

Z okazji „Dnia Chłopaka” dzieci dostały drobne upominki od Radu Rodziców. Dziękujemy.…

22/23 – Grupa Tęcze tworzy jesienne drzewo

22/23 – Grupa Tęcze tworzy jesienne drzewo

Grupa „Tęcze” przywitała Jesień, powstała wspólna praca – Jesienne Drzewo. Różnymi zmysłami dzieci rozpoznawały Dary Jesień, które można znaleźć w sadzie.…

22/23 – Urodziny Brajana z Promyczków

22/23 – Urodziny Brajana z Promyczków

22/23 – Konkurs Plastyczny  pt. „Pocztówka z wakacji”

Drogie dzieci !

Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Mamy Siebie” w Hrubieszowie zaprasza Was do wzięcia udziału w  Konkursie Plastycznym  pt. „Pocztówka z wakacji”. Konkurs skierowany jest do  dzieci z przedszkoli z  terenu miasta i gminy Hrubieszów . Czekamy na oryginalne i własnoręcznie wykonane kartki! 

Cele Konkursu:

1. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci.

2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.

3. Inspirowanie do samodzielnych poszukiwań i obserwacji.

Założenia organizacyjne:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z  przedszkoli  z terenu miasta i gminy Hrubieszów.

2. Każda placówka może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 , wcześniej niepublikowane, samodzielnie wykonane prace.

3.Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć:
• metryczkę, czytelnie wypełnioną pismem drukowanym, podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego  niepełnoletniego uczestnika oraz naklejoną na odwrocie pracy  konkursowej – załącznik nr 1
• oświadczenia do niniejszego regulaminu, podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego  niepełnoletniego uczestnika – załącznik  nr 2
•informację o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konkursu oraz ich rodziców / opiekunów prawnych –  załącznik nr 3.

4. Praca może  być wykonana  dowolną techniką, w formacie nie większym niż A4

5. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

Warunki Konkursu

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

a) 3-5 lat

b) 6-8 lat

2. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 20.10.2022 r.

3. Prace należy przesłać lub przynieść do sekretariatu Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Mamy Siebie”;

22/23- Urodziny Jacka

22/23- Urodziny Jacka

Jack z grupy Sopelki obchodził urodzinki.…

22/23 – Urodziny Antka

22/23 – Urodziny Antka

22/23 – Dzień kropki

22/23 – Dzień kropki

22/23 – Urodziny Kacpra z grupy Śnieżynki

22/23 – Urodziny Kacpra z grupy Śnieżynki

21/22 – Urodzinki Adrianka

21/22 – Urodzinki Adrianka

Jeszcze przed zakończeniem wakacji świętowaliśmy trzecie urodziny naszego Adrianka J Wszyscy po powrocie z wakacji byli pełni sił, by bawić się z wielką pompą! Był tort, szampan, huczne „Sto lat” i przepiękne kartki urodzinowe od kolegów z innych grup. Nieustająco naszemu Jubilatowi życzymy dużo uśmiechu i zdrówka!…