Terapie specjalistyczne i zajęcia dodatkowe

 1. Logopedia

  Budowanie systemu językowego dzieci w wieku przedszkolnym odbywa się na zajęciach logopedycznych prowadzonych przez specjalistów rozwoju mowy.
  Logopedzi dążą do kształtowania i doskonalenia komunikacji poprzez rozwijanie zaburzonych funkcji, mających bezpośredni lub pośredni związek z mową tj. rozumieniem wypowiedzi, spostrzeganiem …

  Find out more

 1. Integracja sensoryczna

  Integracja sensoryczna to proces, dzięki któremu mózg otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów rozpoznaje je, segregując, interpretując i integrując ze sobą i z wcześniejszymi doświadczeniami odpowiada adekwatną reakcją.
  Zajęcia integracji sensorycznej w naszym przedszkolu odbywają się w specjalnie …

  Find out more

 1. Alternatywne i wspomagające metody komunikacji

  Potrzeba komunikowania się z otoczeniem jest jedną z najważniejszych potrzeb psychicznych człowieka. Dlatego komunikacja jest kluczem do poznawania siebie i otaczającej rzeczywistości społecznej, do umysłowego uporządkowania świata poprzez nazywanie przedmiotów, zjawisk, zdarzeń, określanie ich cech i relacji zachodzących …

  Find out more

 1. Rehabilitacja

  Rehabilitacja to wielokierunkowe działania podejmowane w celu przywrócenia choremu możliwie w największym stopniu zdolności do samodzielnego życia w społeczeństwie, do nauki i pracy lub jeśli jest to możliwe wyrobienia zastępczych sprawności wyrównujących ubytki funkcjonalne. W sytuacji małych dzieci …

  Find out more

 1. Hipoterapia

  Zajęcia z hipoterapii odbywają się w Gospodarstwie Agroturystycznym „Na Kresowym Szlaku” w Teptiukowie.

  Find out more

 1. Muzykoterapia

  Jest to metoda wychowania muzycznego stworzona przez E.Jaques-Dalcroze`a. Istotą zajęć jest odtwarzanie przebiegu muzycznego za pomocą ruchów ciała, ale jest to również taniec, śpiew, gra na instrumentach, improwizacja ruchowa oraz instrumentalna. Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez …

  Find out more

 1. Hydroterapia

  Hydroterapia (Wykorzystanie wody do celów leczniczych ) jest prowadzona w specjalnie dostosowanej  pracowni.

  Find out more